අනු කාණ්ඩ

නරඹන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ඉංගිරිය වෙබ් අඩවිය අනු කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදා වෙන්කර ඇත. ඉංගිරිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට ඒවාට පිවිස බලන්න.

 

ඉංගිරිය ලිපි පෙලහර

ඉංගිරිය පිළිබඳ ලියැවුණු ලිපි කියවන්න

ඉංගිරිය පුවත් විමසුම

ඉංගිරියේ සියලුම පුවත් දැනගන්න

ඉංගිරිය පිංතූර ගැලරිය

ඉංගිරියේ පිංතූර නරඹන්න

ඉංගිරිය වෙබ් නාමාවලිය

ඉංගිරියේ සියලුම ස්ථාන බලන්න

ඉංගිරිය විකිපීඩියා පිටුව

ඉංගිරිය නගරය ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙනයෑමට

ඉංගිරිය ෆේස්බුක් පිටුව

ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියෙහි ඉංගිරියට ඔබේ ඇති කැමැත්ත පළකරන්න
TOP

ඉංගිරිය යනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි පිහිටි දියුණු වෙමින් පවතින නගරයකි. මෙම නගරය බස්නාහිර පළාතට අයත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටා තිබේ. බස්නාහිර පළාත සහ සබරගමුව පළා‍තෙහි මායිම අසල පිහිටි ඉංගිරිය නගරය, රත්නපුර-පානදුර, ඉංගිරිය-පාදුක්ක සහ ඉංගිරිය-බුලත්සිංහල මාර්ගයන් එකට එකතු වන මංසංධියකි.

නාච්චිමලේ, පරෙයි තොට, මඩකඩ ආරණ්‍යය සේනාසනය, බෝධිනාගල ආරණ්‍යය සේනාසනය ඉංගිරිය නගරයේ ඇති ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වේ.

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉංගිරිය පොලිස් ස්ථානය, ඉංගිරිය දිසා රෝහල, ඉංගිරිය සෞඛ්‍යය කාර්යාලය, ඉංගිරිය තැපැල් කන්තෝරුව, ඉංගිරිය බැංකු සහ ඉංගිරිය පාසැල් ඉංගිරිය නගරයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ස්ථානයි.

ඉංගිරිය තැපැල් කාර්යාල අංකය 12440. ඉංගිරිය දුරකථන කෝඩය 03422. ඉංගිරිය හෝටල් සංචාරකයන් අතර ප්‍රසිද්ධ වේ. ඉංගිරිය සිතියම ගූගල් සිතියම් ආදාරයෙන් නැරඹිය හැක.