• ඉංගිරිය
  • ඉංගිරිය
  • ඉංගිරිය
  • ඉංගිරිය
  • ඉංගිරිය
  • ඉංගිරිය

ඉංගිරිය නගරයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

WWW.INGIRIYA.INFO

ඉංගිරිය නගරයේ හදගැස්ම

ඉංගිරිය

ඉංගිරිය ලිපි පෙලහර

ඉංගිරිය

ඉංගිරිය පුවත් විමසුම

ඉංගිරිය

ඉංගිරිය පිංතූර ගැලරිය

ඉංගිරිය

ඉංගිරිය වෙබ් නාමාවලිය

''ඉංගිරිය'' යනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි බස්නාහිර පළාතට අයත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටා තිබෙන දියුණු වෙමින් පවතින නගරයකි.

බස්නාහිර පළාත සහ සබරගමුව පළා‍තෙහි මායිම අසල පිහිටි ඉංගිරිය නගරය, රත්නපුර-පානදුර, ඉංගිරිය-පාදුක්ක සහ ඉංගිරිය-බුලත්සිංහල මාර්ගයන් එකට එකතු වන මංසංධියකි.

නවතම යාවත්කාලීන කිරීම්

සියල්ල නරඹන්න -
 • 16 නොවැම්බර් 2012 by Admin, in ඉංගිරිය ලිපි පෙලහර
  ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
  ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉංගිරියේ ඇති ප්‍රධාන පරිපාලන ආයතනයයි...
  වැඩිදුර කියවන්න +
 • 16 නොවැම්බර් 2012 by Admin, in ඉංගිරිය පුවත් විමසුම
  ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ 05වන සංවත්සරය
  ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ 05වන සංවත්සරය එම ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සමග ඉතා උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණි...
  වැඩිදුර කියවන්න +
 • 16 නොවැම්බර් 2012 by Admin, in ඉංගිරිය පිංතූර ගැලරිය
  ඉංගිරිය නගරයෙහි සංස්කෘතික නැටුම් අංගයක්
  දෙරණ ලිට්ල් ස්ටාර් තරගයට සහභාගී වූ දැරියක් පිළිගැනීම සඳහා පැවැත්වුණු පෙරහැරක සංස්කෘතික නැටුම් අංගයක්...
  වැඩිදුර කියවන්න +
Top

ඉංගිරිය යනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි පිහිටි දියුණු වෙමින් පවතින නගරයකි. මෙම නගරය බස්නාහිර පළාතට අයත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටා තිබේ. බස්නාහිර පළාත සහ සබරගමුව පළා‍තෙහි මායිම අසල පිහිටි ඉංගිරිය නගරය, රත්නපුර-පානදුර, ඉංගිරිය-පාදුක්ක සහ ඉංගිරිය-බුලත්සිංහල මාර්ගයන් එකට එකතු වන මංසංධියකි.

නාච්චිමලේ, පරෙයි තොට, මඩකඩ ආරණ්‍යය සේනාසනය, බෝධිනාගල ආරණ්‍යය සේනාසනය ඉංගිරිය නගරයේ ඇති ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වේ.

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉංගිරිය පොලිස් ස්ථානය, ඉංගිරිය දිසා රෝහල, ඉංගිරිය සෞඛ්‍යය කාර්යාලය, ඉංගිරිය තැපැල් කන්තෝරුව, ඉංගිරිය බැංකු සහ ඉංගිරිය පාසැල් ඉංගිරිය නගරයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ස්ථානයි.

ඉංගිරිය තැපැල් කාර්යාල අංකය 12440. ඉංගිරිය දුරකථන කෝඩය 03422. ඉංගිරිය හෝටල් සංචාරකයන් අතර ප්‍රසිද්ධ වේ. ඉංගිරිය සිතියම ගූගල් සිතියම් ආදාරයෙන් නැරඹිය හැක.